Onze school

'Leren vertrouwen op je eigen kompas'

 

OBS Kompas is een openbare basisschool aan De Leest 43 in Veghel. Wij zijn gevestigd in het Multifunctioneel Centrum (MFC) De Magneet.

Wij zijn een kleine basisschool waar we 'leren van en voor het leven'.
We werken met The Leader in Me'; waarbij de nadruk ligt op persoonlijk leiderschap. Als inspiratiebron gebruiken we daarvoor het gedachtegoed van Stephen Covey die 7 gewoonten heeft uitgewerkt die mensen succesvol maken.

 

Wij leren onze kinderen te 'vertrouwen op je eigen kompas'. Om dat mogelijk te maken steunt ons onderwijs op de volgende pijlers:

- The Leader in Me

- Gezonde school (schoolfruit, welbevinden, gezonde voeding)

- Bewegend leren 

- Inclusief onderwijs (kleine groepen, uitstekende zorg)

 

Leader

The Leader in Me:

Bij The Leader in Me gaat het om persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander. Zo kun je als totaal mens ontwikkelen. 
Kinderen worden aangesproken op hun talenten en betrokkenheid. Zij leren op een speelse manier de 7 gewoonten van The Leader in Me, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen.  
Kinderen leren eigen successen te behalen door proactief te denken, keuzes te maken, doelen te stellen en belangrijke zaken eerst te doen. Ze leren om samen te werken en samen te leven door win-win denken en ze krijgen begrip en respect voor anderen in hun omgeving.  
De 7 gewoonten komen voort uit het boek ‘The 7 habits of highly effective people’ van Stephen Covey. Kinderen ontwikkelen een zevental gewoonten die de basis vormen voor hun succes op school en in de maatschappij. Effectief en succesvol in de zin van: ontdekken wie je bent, het beste uit jezelf halen met respect voor anderen en je omgeving.

 

Gezonde school:

De gezondheid van kinderen staat voor elke ouder bovenaan de lijst. Ook op OBS Kompas vinden wij dit belangrijk. Een goede gezondheid gunnen wij elk kind. Voor ons staan de items welbevinden, voeding en jong leren eten hierbij centraal. ‘Gezonde School’ is een programma dat scholen helpt
om te werken aan een gezonde leefstijl. Zo zorgen we er samen voor dat een gezonde leefstijl de dagelijkse praktijk wordt. We zijn in het bezit van de volgende themacertificaten:

 - Welbevinden

 - Voeding

 - Jong leren eten

 

Bewegend Leren: 

Bewegend lerenHet is u vast niet ontgaan dat er in de media veel aandacht besteed wordt aan bewegen in het onderwijs. Er is gedurende de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de invloed van het bewegen op het leren en deze blijkt aanzienlijk te zijn. 

De maatschappij is een stuk dynamischer dan 20 jaar geleden en de digitale wereld speelt daarin een steeds grotere rol. Ook kinderen komen hier al jong mee in aanraking. Dat kan uiteraard heel leerzaam zijn. Het gevaar dat echter op de loer ligt, is dat kinderen steeds minder dingen ‘in het echt’ ervaren. 
Jonge kinderen leren van nature met hun hele lijf. Zij hebben het nodig om te rennen, kruipen, rollen, spelen, voelen, klimmen, vallen en opstaan. De ervaringen die ze daarmee opdoen zijn echt wezenlijk anders dan wat kinderen leren wanneer ze op een schermpje kijken. Het echte (buiten)spelen komt bij veel kinderen steeds meer in het gedrang, terwijl de vaardigheden die ze daarmee leren van essentieel belang zijn voor het leren op school.

 

Ook wanneer ze op school zitten, brengen ze een groot gedeelte van de dag zittend op een stoel door. Het is uiteraard belangrijk dat ze dat leren, daarnaast is het echter bewezen stimulerend voor kinderen om te bewegen tijdens het leren. Er worden in het basisonderwijs dan ook steeds meer werkvormen ontwikkeld die passen bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen; namelijk het leren door te bewegen en te ervaren. 

 

bewegend leren lettersOp OBS Kompas zijn we met veel enthousiasme gestart met het experimenteren met bewegend leren en we zijn bezig een doorgaande lijn te ontwikkelen, waarmee bewegend leren vast een onderdeel wordt van het dagelijkse onderwijsaanbod. We zorgen voor bewegingsmomenten tussen de lessen door, zodat de hersenen optimaal leren samenwerken.  
Bewegend leren kan er daarnaast voor zorgen dat kinderen zich beter kunnen concentreren op hun taken, om leren te gaan met stresssituaties (bijvoorbeeld bij toetsen), nieuwe informatie stevig kunnen automatiseren en het zorgt voor een positieve dynamiek in de groepen. Enne.. de leerkrachten worden er ook lekker fit van! Wilt u graag meer weten over bewegend leren op OBS Kompas? Dan kunt u terecht bij juf Mariëlle. Kijkt u ook eens op https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/thuis-bewegend-leren-hoe-doe-je-dat-als-ouder/ voor meer informatie. 
 
Inclusief Onderwijs: 
Op OBS Kompas maken we ons hard voor inclusief onderwijs. Dat betekent dat we uitgaan van de kracht van kinderen en van hun mogelijkheden om elkaar te helpen en te stimuleren het maximale uit zichzelf te halen, juist omdat ze allemaal verschillend zijn en hun eigen talenten en uitdagingen hebben. De ervaring leert dat de dynamiek van het groepsproces, onder begeleiding van betrokken en vakkundige leerkrachten, ervoor kan zorgen dat kinderen zich aan elkaar optrekken en er zelfvertrouwen uit halen dat ze onderdeel van de groep mogen zijn (Gewoonte 6: creëer synergie).  
Dankzij onze kleinschaligheid wordt elk kind echt gezien en hebben we vaak al vroeg in beeld wat een kind nodig heeft. Bij geen enkel kind verloopt de ontwikkeling immers hetzelfde. We streven ernaar alle kinderen optimale kansen te bieden om tot leren te kunnen komen. 
In de praktijk betekent dit dat wanneer een kind bij ons wordt aangemeld, we in kaart brengen of we het kind het onderwijs en de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft. Wanneer er iets extra’s nodig is, zorgen we er indien nodig voor dat het kind bijvoorbeeld extra aandacht krijgt in een klein groepje bij de gebieden waarop dat nodig is (Gewoonte 1: Wees proactief). Wanneer we tot de conclusie komen dat we niet in huis hebben wat een kind nodig heeft, zoeken we samen met de ouders en een specialist van het Samenwerkingsverband naar een passende oplossing.  
Wanneer een kind al bij ons op school zit en gedurende zijn of haar schoolloopbaan blijkt dat het reguliere onderwijsaanbod niet voldoende passend is, zoeken de leerkrachten samen met de ouders, intern begeleider en schoolcoach naar mogelijkheden om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen (Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen). 
Dit kan betekenen dat het kind extra begeleiding krijgt (in of buiten de klas), dat er aanpassingen worden gedaan in het onderwijsaanbod of in het onderwijstempo, of dat de leerkracht ondersteund wordt in de groep. Ouders worden altijd vanaf het begin van zo’n proces betrokken bij het vormgeven van de ondersteuning. Zij kennen hun kind immers het beste en weten vaak wat werkt. Samen halen we het beste uit ieder kind.  
Voor meer informatie over Passend Onderwijs en Inclusief Onderwijs, kunt u terecht bij juf Amber of op https://www.swvpo3006.nl/ouders/zo-werkt-passend-onderwijs/.

 

School

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren